Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły w dniu 22 maja 2019r. odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami.
Klasy I-III i V w godz. od 17.00 do 18.00. Klasy IV, VI-VIII w godz. od 18.00 do 19.00.
Od godz. 16.00 w gabinecie pedagoga będzie pełniła dyżur pani psycholog
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krakowie.

18-19.05.2019 - XI Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy "Młody Polski Wiolonczelista" - Bochnia
Anna Dyyak - III miejsce kat. II, nauczyciel mgr Krzysztof Wójtowicz
Filip Hyla - wyróżnienie kat. I, nauczyciel mgr Alicja Góra
wyróżnienie dla nauczyciela - mgr Alicja Góra, mgr Krzysztof Wójtowicz
wyróżnienie dla akompaniatora - mgr Elżbieta Daszkiewicz

17-18.05.2019 - "Skawińskie Konkursy Muzyczne - Skawińska wiosna perkusyjna 2019"
Ivo Szostak - III miejsce gr. II, nauczyciel mgr Marek Olma  
Iwo Dulian - wyróżnienie gr. I, nauczyciel Marek Olma

16-18.05.2019 - XVIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy "Janko Muzykant"-Sochaczew
Zuzanna Sitek - Grand Prix, nauczyciel mgr Roman Buszek/zast. dr Marek Polański

13-14.05.2019 - IV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Aleksandra Tansmana - Łódź
Anna Dyląg - wyróżnienie gr. I, nauczyciel Julia Kukuczka

11.05.2019 - konkurs plastyczny ,,Portret rodzinny" - Kraków
Antonina Chodorowicz - wyróżnienie, nauczyciel mgr Izabela Chodorowicz

10-11.05.2019 - II Małopolski Konkurs Skrzypcowy - Kalwaria Zebrzydowska
Zuzanna Sitek - Grand Prix konkursu, I miejsce gr. II, nauczyciel mgr Roman Buszek/zastępstwo dr Marek Polański
Aniela Pilis - wyróżnienie I st. gr. III, nauczyciel mgr Kinga Bocheńska-Szostak

10.05.2019 - V Świątnickie Konfrontacje Gitarowe - Świątniki Górne
Mateusz Śmietana - wyróżnienie I st., nagroda publiczności i nagroda za najlepsze wykonanie utworu L. Brouwera kat. solista, nauczyciel mgr Robert Ciborowski
duet gitarowy: Nikodem Antosiuk, Jakub Rydiger - wyróżnienie II st., nagroda publiczności dla najlepszego zespołu, nauczyciel mgr Robert Ciborowski

10.05.2019 - Ogólnopolski Konkurs Historyczny Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii
Antonina Chodorowicz - II miejsce, nauczyciel mgr Izabela Chodorowicz

9-10.05.2019 - II Kozienicki Konkurs Perkusyjny
Wojciech Klag - I miejsce gr. III, nauczyciel mgr Leon Olejniczak
Róża Dudek - III miejsce gr. III, nauczyciel mgr Leon Olejniczak
Julian Ziętkiewicz - III miejsce gr. III, nauczyciel mgr Leon Olejniczak 

06-10.05.2019 - "Skawińskie Konkursy Muzyczne - Moja muzyka jest we mnie 2019"
Szymon Kozłowski - I miejsce gr. I, kat. instrumenty dęte blaszane, nauczyciel mgr Adam Kozłowski
Jeremi Ziętkiewicz - II miejsce gr. I, kat. akordeon, nauczyciel mgr Oleg Dyyak
Julia Minda - wyróżnienie gr II, kat. instrumenty dęte drewniane, nauczyciel mgr Krzysztof Włodarczyk
Helena Makiela - wyróżnienie gr. II, kat. instrumenty dęte drewniane, nauczyciel mgr Małgorzata Brzózka-Mika
Franciszek Dwojak - wyróżnienie gr. III kat. instrumenty dęte drewniane, nauczyciel mgr Krzysztof Włodarczyk

07.05.2019 - XX Konkurs Skrzypcowy Uczniów kl. II i III sześcioletnich Szkół Muzycznych I stopnia - Żywiec
Emilia Koba - III miejsce gr. I, nauczyciel dr Marek Polański
Zuzanna Sitek - I miejsce gr. II, nauczyciel mgr Roman Buszek /zast. dr Marek Polański
Sebastian Bazela - II miejsce gr. II, nauczyciel mgr Rafał Daszkiewicz 
Hanna Magiera - II miejsce gr. II, nauczyciel mgr Paweł Wójtowicz 
wyróżnieni akompaniatorzy: mgr Elżbieta Daszkiewicz, mgr Dorota Żyła-Pałczyńska

04-05.05.2019 - II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Talents for Europe 2019" - Dolny Kubin (Słowacja)
Mezzo Trio: Zuzanna Kozłowska, Emilia Daszkiewicz, Anna Dyyak - I miejsce kat. 1 (zespół kameralny),
nauczyciel mgr Rafał Daszkiewicz
wyróżnienie dla nauczyciela: mgr Rafał Daszkiewicz

27.04.- 01.05.2019 - XXIII Międzynarodowy Konkurs im. Bohdana Warchala Talents for Europe - Dolny Kubin (Słowacja)
Zuzanna Sitek - I miejsce, nauczyciel mgr Roman Buszek, dr Marek Polański
Hanna Magiera - V miejsce, nauczyciel mgr Paweł Wójtowicz
wyróżnienie dla nauczycieli: mgr Roman Buszek, dr Marek Polański

kwiecień 2019 - "Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów" - wyróżnieni uczniowie za szczególne osiągnięcia w konkursach w roku szkolnym 2017/2018                      
Alanis Alvarez, Maria Baścik, Maria Berdychowska, Aniela Biesiadecka, Krystian Dara, Róża Dudek, Anna Dyyak, Krzysztof Gniewek,  Filip Hyla, Alicja Karcz, Szymon Kępka, Mateusz Kępka, Wojciech Klag, Mateusz Kliczewski, Karol Kluczkiewicz, Jonasz Kluza, Natalia Kokoszka, Kacper Król, Stanisław Maj, Mateusz Nowak, Joachim Okarmus, Jakub Olma, Aleksandra Olszewska, Katarzyna Radwańska, Mikołaj Radziszewski, Mieszko Salomon, Zuzanna Sitek, Dymitr Szostak, Ivo Szostak, Marta Tomaszewska, Halina Treit, Zuzanna Wójtowicz, Maciej Wójtowicz, Juliusz Ziętkiewicz.

27-30.04.2019 - III Ogólnopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych
Szkół Muzycznych I stopnia - Wadowice
Helena Makiela - wyróżnienie, nauczyciel mgr Małgorzata Brzózka-Mika
Urszula Maj - wyróżnienie, nauczyciel mgr Konrad Mika
Natalia Radwańska - wyróżnienie, nauczyciel mgr Maria Dudzińska

27-28.04.2019 - V Ogólnopolski Konkurs "Miniatura wiolonczelowa" im. Leona Szymłowskiego - Warszawa
Zuzanna Śmietana - I miejsce gr. I, nauczyciel mgr Alicja Góra 
Oskar Podolski-Kwak - II miejsce gr. II, nauczyciel mgr Krzysztof Wójtowicz
Berenika Gniadek - III miejsce gr. II, nauczyciel mgr Krzysztof Wójtowicz
Aniela Bolek - II miejsce gr. III, nauczyciel mgr Krzysztof Wójtowicz    
Anna Dyyak - I miejsce gr. IV, nauczyciel mgr Krzysztof Wójtowicz

26-28.04.2019 - I Ogólnopolski Konkurs Obojowy - Kraków
Zuzanna Kącka - III miejsce gr. I, nauczyciel mgr Konrad Mika 
Aniela Biesiadecka - wyróżnienie gr. II, nauczyciel mgr Konrad Mika

26.04.2019 - VIII Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych - Gdów  
duet fortepianowy: Szymon Kępka, Mieszko Salomon - III miejsce, nauczyciel mgr Danuta Zielińska

26.04.2019 - Małopolska Sesja Matematyczna - Kraków
Mikołaj Hamerski - nagroda II stopnia, nauczyciel mgr Monika Tchórzewska - Kulka

25-27.04.2019 - XVIII Ogólnopolskie Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe  
Mikołaj Hamerski - II miejsce kat. I (soliści), nauczyciel mgr Oleg Dyyak 
duet "AccoCello": Halina Treit, Anna Dyyak - III miejsce kat. Vb (zespoły kameralne SM II st.),
nauczyciel mgr Oleg Dyyak

25-26.04.2019 - III Ogólnopolski konkurs Perkusyjny "Tamburi di canto" -
Dąbrowa Górnicza
                         
Ivo Szostak - wyróżnienie, nauczyciel mgr Marek Olma    
Jonas Romsvik - wyróżnienie, nauczyciel mgr Leon Olejniczak  
Juliusz Ziętkiewicz - III miejsce, nauczyciel mgr Leon Olejniczak 
Wojciech Klag - II miejsce, nauczyciel mgr Leon Olejniczak

25.04.2019 - Konkurs Krakowska Matematyka
Julia Peszek - laureat - I miejsce, nauczyciel mgr Joanna Wójcik

25.04.2019 - Konkurs "Dom i ogród moich marzeń" - Kraków
Jadwiga Weremiuk - laureat
Milena Żurańska - laureat
Pola Chuchacz - laureat
opieka mgr Agata Tabor

17.04.2019 - Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy "mały violinista" Olkusz 2019                                       
Tomasz Pilipiuk - III miejsce gr. I, nauczyciel mgr Rafał Daszkiewicz                                                                          
Maria Dziad - wyróżnienie gr. I, nauczyciel mgr Rafał Daszkiewicz                                                                
Karolina Podolska - wyróżnienie gr. I, nauczyciel mgr Dariusz Lauterbach                                              
Aleksandra Russek - wyróżnienie gr. I, nauczyciel mgr Sylwia Morasiewicz-Michna                                              
Julia Kluza - III miejsce gr. II, nauczyciel mgr Paweł Wójtowicz                                                                         
Hanna Magiera - I miejsce gr. III, nauczyciel mgr Paweł Wójtowicz                                                                          
Zuzanna Sitek - I miejsce gr. III, nauczyciel mgr Roman Buszek/zast.dr Marek Polański                                                                           
Sebastian Bazela - II miejsce gr. III, nauczyciel mgr Rafał Daszkiewicz                                                                      
wyróżnieni akompaniatorzy: mgr Elżbieta Daszkiewicz, Paweł Sopel

15-16.04.2019 - IX Ogólnopolski Konkurs Kameralny dla uczniów szkół muzycznych I i II st. Katowice                
Mieszko Salomon, Szymon Kępka - III miejsce gr. I, nauczyciel mgr Danuta Zielińska

15-16.04.2019 - IX Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Wiosenne spotkania muzyczne"- Trzciana 
Julia Hołody - wyróżnienie gr. I, nauczyciel mgr Danuta Gruza

12-13.04.2019 - XIII Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych "Jupiter 2019" - Kraków                         
Michał Durowski - wyróżnienie gr. II kat.: trąbka, nauczyciel mgr Paweł Durowski

11-13.04.2019 - VIII Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy "Ostrava 2019" - Ostrava (Czechy)             
Mikołaj Hamerski - II miejsce, nauczyciel mgr Oleg Dyyak

11-13.04.2019 - VI Ogólnopolski Cieszyński Konkurs Skrzypcowy                                                                   
Zuzanna Sitek - II miejsce kat. A, nauczyciel mgr Roman Buszek/zast. dr Marek Polański

10.04.2019 - III Makroregionalny Konkurs Puzonistów, Tubistów i Euphonistów - Niwiska
Stanisław Maj - wyróżnienie kat. I, nauczyciel mgr Wojciech Frankowicz 
wyróżnienie dla nauczyciela - mgr Wojciech Frankowicz

9-10.04.2019 - X Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej im. J. Garści - Lubliniec                                          
Dymitr Szostak - wyróżnienie gr. III, nauczyciel mgr Jolanta Tarnowska

01.04.2019 - IV Paris International Music Competition
Kacper Król - II miejsce, nauczyciel mgr Natalia Kusiak

31.03.2019 - International Music Competition - Belgrad
Kacper Król - I miejsce, nauczyciel mgr Natalia Kusiak
Helena Makiela - I miejsce, nauczyciel mgr Małgorzata Brzózka-Mika
Mateusz Kępka - I miejsce, nauczyciel mgr Dariusz Lauterbach

30.03.2019 - XX Międzynarodowy Konkurs "Moje Inspiracje Muzyczne" - Nałęczów
Mateusz Kępka - II nagroda gr. III, nauczyciel mgr Dariusz Lauterbach
Duet fortepianowy: Alicja Karcz, Katarzyna Radwańska - II nagroda, nauczyciel mgr Danuta Zielińska
Duet fortepianowy: Helena Sydor, Łukasz Mleczek - III nagroda, nauczyciel mgr Danuta Zielińska
Duet fortepianowy: Szymon Kępka, Mieszko Salomon - III nagroda, nauczyciel mgr Danuta Zielińska

30.03.2019 - II Małopolski Konkurs Pianistyczny Konkurs Pianistyczny „Wyobraźnią sięgnij gwiazd” – Krzeszowice
Antoni Stolarczyk - I miejsce gr. I, nauczyciel mgr Marta Wojciechowska - Łyko
Joachim Okarmus - I miejsce gr. III, nauczyciel mgr Bartłomiej Mełges
Krystian Dara - II miejsce gr. III, nauczyciel mgr Małgorzata Szumiec
Mateusz Kliczewski - II miejsce gr III, nauczyciel mgr Maria Hyla

29.03.2019 - XII Międzynarodowy Przegląd Fortepianowy uczniów Szkół Muzycznych I st. "Lubaczowskie Inspiracje Muzyczne" - Lubaczów
Dominika Furtak - II miejsce gr. I, nauczyciel mgr Gabriela Jakimowicz
Mieszko Salomon - wyróżnienie II st. gr. III, nauczyciel mgr Danuta Zielińska

27-29.03.2019 - XIV Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz - Jasło.
Michał Durowski - wyróżnienie - nauczyciel mgr Paweł Durowski

22. 03. 2019 - IX Ogólnopolski Festiwal Akordeonowych Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia - Stalowa Wola
duet Halina Treit - akordeon, Anna Dyyak - wiolonczela - I miejsce w kategorii B, nauczyciel mgr Oleg Dyyak

2 kwietnia w naszej szkole odbył się III Turniej Tańców Towarzyskich o puchar Komisarza Małopolski PS CIOFF. W konkursie wzięło udział blisko 140 tancerek i tancerzy z klas I, II, III. Pary oceniało jury w składzie Łukasz Neter – artysta tancerz, na co dzień pedagog Państwowej Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie oraz Zuzanna Ciaćma – tancerka, wychowanka krakowskiej szkoły baletowej.

WYNIKI

GALERIA

Do Wakacji

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
5
6
7
8
9
10
16
17
18
19
25
26

Remont i zakup 2015 - 2017r.

mkidn

Remont szkoły i zakup instrumentów w roku 2015-2017r. dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowości na blogach

Zajecia umuzykalniające "U Ignasia" zapraszamy 

Nauczyciele

 Partnerzy: 

oknoplus MGDUR KFS KAMENY mgielda

enuty

Szukaj

Free Joomla! template by L.THEME