Dyrekcja

 mgr Włodzimierz Pabian - dyrektor naczelny


mgr Anna Wołosiuk – wicedyrektor do spraw pionu ogólnokształcącego

mgr Krzysztof Wójtowicz – wicedyrektor do spraw pionu muzycznego