Telefony komórkowe na terenie szkoły

Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność oraz za zgodą rodziców.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
3. Podczas pobytu na terenie całej szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych. Powinny być one wyciszone i schowane do plecaka, torby itp.).
4. Uczniowie mogą wyjątkowo używać telefonu komórkowego w celu porozumienia się w ważnych sprawach rodzinnych. Może się to odbywać tylko w wyznaczonej strefie – w sekretariacie lub na korytarzu za zgodą wychowawcy, nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nauczyciela pełniącego dyżur podczas przerwy.
5. Uczeń może używać telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej podczas zajęć wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia oraz w określonym przez nią zakresie.
6. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek i wyjść szkolnych za zgodą kierownika wycieczki oraz rodziców. Odpowiedzialność za sprzęt ponoszą rodzice.
7. Uczniowie zawsze mogą skorzystać z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły. W czasie godzin lekcyjnych kontakt rodziców/opiekunów prawnych z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły.
8. Wobec uczniów naruszających zasady korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych będą wyciągane konsekwencje zgodnie z zapisami w statucie (§ 57.2., § 61.1, 2.).

Zasady opracowane na wniosek i przy współpracy z Radą Rodziców OSM I st.
(wersja z 8. kwietnia 2022)

Wirtualny spacer po szkole

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole. Będziecie mogli Państwo poczuć niepowtarzalną atmosferę oraz poznać atrakcyjne  formy pracy, które proponujemy naszym uczniom.

Kalendarz

Do Wakacji

Szukaj

Free Joomla! template by L.THEME