Historia szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna stopnia podstawowego i licealnego powstała na mocy decyzji Ministra Kultury i Sztuki we wrześniu 1950r. Była nowym projektem edukacyjnym, łączącym przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym z kształceniem muzycznym średniego stopnia. Siedzibą szkoły stała się zabytkowa kamienica z 1879r. zbudowana wg projektu Tomasza Prylińskiego.

Budynek szkoły, ul. Basztowa 8

Do 1962r. funkcjonowała jako szkoła podstawowa i licealna. Wtedy to została przekształcona w Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną. 5 maja 1976r. podczas uroczystego koncertu w Filharmonii Krakowskiej z okazji 25-lecia szkole nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego i wręczono sztandar.

Ignacy Jan Paderewski

W związku z pogarszającymi się warunkami lokalowymi siedziba Szkoły w latach 1982–1992  mieściła się w gmachu WSP przy
ul. Ingardena 4. W roku 1999 zmieniono nazwę placówki na: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego.

Szkoła współpracuje z krakowskimi instytucjami kulturalnymi, co umożliwia uczniom prezentowanie swoich umiejętności artystycznych i rozwijanie różnorodnych zainteresowań. Tradycją są coroczne szkolne koncerty w Filharmonii Krakowskiej. W Auli Florianka odbywają się liczne okolicznościowe audycje słowno-muzyczne, koncerty uczniów i pedagogów. Od 1998r. organizowane są cykliczne koncerty uczniów w Dworku Białoprądnickim.

W przedsięwzięciach artystycznych wspiera szkołę powołane w 2006r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Menuet G-dur”.

Szkoła utrzymuje wysoki poziom dydaktyki, potwierdzony bardzo dobrymi wynikami egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych, licznymi nagrodami w konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Obok tego szkoła prowadzi działalność społeczną oraz współpracuje ze szkołami muzycznymi w Polsce i za granicą.

 

 

Kalendarz

Do Wakacji

Szukaj

Free Joomla! template by L.THEME