Matematyk Roku

KONKURS "MATEMATYK ROKU" NIE BĘDZIE PROWADZONY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

REGULAMIN KONKURSU „MATEMATYK ROKU”

 1. Konkurs jest podzielony na etapy.
 2. W pierwszym etapie, trwającym od początku października do końca lutego, uczestnicy rozwiązują zadania w domu.
 3. Zasady podawania zadań i oddawania rozwiązań:
  1. Zestawy zadań podawane są na początku miesiąca.
  2. Zadania podzielone są na cztery grupy: Zadania dla klasy 4, Zadania dla klasy 5,  Zadania dla klasy 6 oraz Zadania dla klasy 7. 
  3. W każdej grupie jest po 5 zadań.
  4. Uczniowie klas czwartych rozwiązują zadania z grupy Zadania dla klasy 4. Uczniowie klas piątych przygotowują rozwiązania Zadań dla klasy 5. Natomiast uczniowie klas szóstych zmagają się z Zadaniami dla klasy 6, a uczniowie klas siódmych z Zadaniami dla klasy 7. 
  5. Zadania należy rozwiązać do końca danego miesiąca. Ostatni dzień miesiąca jest ostatecznym terminem przyjmowania rozwiązań.  Później rozwiązania nie będą przyjmowane.
  6. Rozwiązania zadań należy oddać do swojego nauczyciela matematyki.
  7. Kartkę z rozwiązaniem trzeba podpisać (imię, nazwisko, klasa).
  8. Jeśli rozwiązanie zadania wymagało przeprowadzenia obliczeń, obliczenia te muszą znaleźć się na kartce razem z końcowym wynikiem.
  9. Za poprawne rozwiązanie zadania przyznawany jest 1 punkt. Za brak rozwiązania, rozwiązanie błędne lub niekompletne nie są przyznawane punkty.
  10. Wraz z pojawieniem się nowych zadań, podawane są rozwiązania zadań z poprzedniego zestawu wraz z informacją o przyznanych punktach.
  11. Od uczestników nie wymaga się oddawania rozwiązań do każdego zestawu. Jeśli ktoś nie rozwiązał zadań w wyznaczonym terminie może dalej brać udział w konkursie rozwiązując zadania z kolejnych zestawów.
 4. W pierwszym etapie konkursu można zdobyć łącznie 25 punktów.
 5. Do drugiego etapu przechodzą osoby, które w pierwszym etapie zdobędą co najmniej 15 punktów.
 6. Drugi etap zostanie przeprowadzony w szkole. Uczestnicy otrzymają zestaw zadań (odrębny dla klas 4, 5, 6 i 7) do rozwiązania w ograniczonym czasie.
 7. Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie, którzy w drugim etapie uzyskają największą liczbę punktów spośród wszystkich uczestników w swojej kategorii.
 8. Jeżeli nie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca w danej kategorii – zostanie przeprowadzona dogrywka (w takiej samej formie jak etap drugi).

Remont i zakup 2015 - 2017r.

mkidn

Remont szkoły i zakup instrumentów w roku 2015-2017r. dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Partnerzy: 

oknoplus MGDUR KFS KAMENY mgielda

enuty

Szukaj

Free Joomla! template by L.THEME